O nama

Firma „VATIMEX“ doo je nastala kao rezultat anliza i potreba tržišta u regionu za proizvodima od prefabrikovanog betona. Koncipirana je kao visokoproduktivna proizvodna firma koja je u stanju da zadovolji kako najveće tako i najzahtevnije kupce. U proizvodnom procesu primenjena je najnovija tehnologija i zahvaljujući mašinama i opremi najnovije generacije u stanju smo da našim kupcima pružimo proizvode koji su u stanju da zadovolje sve njihove zahteve. Primenom verifikovanih receptura i sertifikovanih materijala naši proizvodi zadovoljavaju sve standarde i u skladu su sa modernim zahtevima građevinske industrije dvadesetprvog veka.

Posebno smo ponosni što smo za prizvodnju armiranih betonskih cevi prvi u zemlji usvojili tehnologiju mikroarmiranja i sa time otišli korak dalje u odnosu na druge proizvođače i našim kupcima omogućili jednostavnije rukovanje i ugradnju uz istovremeno adekvatan odgovor na zahteve za proizvodima od prefabrikovanog betona visokih upotrebnih svojstava.